Konkurs „Co z tymi emocjami?”

PRZEDSZKOLE NR 23 W ZABRZU zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat PT. „CO Z TYMI UCZUCIAMI – CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI?”
Emocjonalny rozwój dziecka jest bardzo ważny, nie bez powodu znalazł się w nowej podstawie programowej. Celem naszego konkursu jest przybliżenie dzieciom wiadomości o emocjach, których doświadczają:
• radość
• smutek
• złość
• lęk
i sposobach radzenia sobie z ich przeżywaniem.
• Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych
• Technika wykonywanych prac dowolna – format A3
Prace należy przysyłać na adres: Przedszkole Nr 23 w Zabrzu ul. Ślęczka 9, 41-800 Zabrze, do 31.03.2018r.

• Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanymi literami: nazwa grupy, przedszkole, miejscowość, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela
• Przy ocenie prac decydować będzie nawiązanie do tematu, pomysłowość, kreatywność. Wybieramy jedną emocję!
• Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu ul. 3 Maja 93a.
• O wynikach konkursu poinformujemy na stronie przedszkola i stronie www.bezpieczneprzedszkole.com, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailem. Nagrody wyślemy pocztą.
• Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami zakwalifikowanymi do wystawy pokonkursowej.
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z dyrektorem przedszkola tel. 32 271-86-94.

Patronem konkursu jest „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”