Konkurs plastyczny „Gdyby kózka nie skakała”

XI edycja konkursu plastyczno-literackiego na książeczkę o zasadach bezpiecznego postępowania w domu, przedszkolu, w drodze do…, podczas zabaw

Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka” w Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

„Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała”

Przewodnictwo w pracach jury konkursu objęła dr Iwona Konopnicka z Uniwersytetu Opolskiego
Celem konkursu jest:
• kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych
• rozwijanie inwencji literackiej i plastycznej
Regulamin konkursu:
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich, rodziców i nauczycieli z placówek przedszkolnych.
2) Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie książki wspólnie z nauczycielem lub rodzicem dotąd nie opublikowanej i przedstawienie jej rozwiązania w formie plastycznej w formacie płaskim A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną, w której ukazane zostaną treści edukacyjne nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
3) Każda placówka przedszkolna biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 4 książki, po jednej z każdej kategorii wiekowej.
4) Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy (imię, nazwisko i wiek dziecka, adres przedszkola oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca – załącznik).
5) Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów – załącznik nr 2.
6) Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
7) Spośród nadesłanych prac jury wybierze prace laureatów wyróżniające się samodzielnością oraz pomysłowością w każdej kategorii wiekowej.
8) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pp33.opole.pl.
9) Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane są dyplomy – podziękowania, a dla laureatów nagrody.
10) Prace należy wysłać na adres organizatora:
Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka”
ul. Strzelecka 32
45-525 Opole
tel. 77 454 05 68; nfo@pp33.opole.pl; www.pp33.opole.pl
11) Terminarz konkursu:
• Prace należy przesłać na adres organizatora do dnia 11.05.2018 r. z dopiskiem „Bezpieczne Przedszkole”.
• Wystawa prac odbędzie się 16.05.2018 r. w Przedszkolu Publicznym nr 33 „Karolinka” w Opolu podczas obchodu Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznych Przedszkoli. Nagrody zostaną dostarczone dla laureatów do przedszkola.
• Wręczenie nagród dla laureatów z innych województw odbędzie się za pośrednictwem poczty.
Informacji o konkursie udzielają: Alfreda Ludwiczyńska – Popera, Marta Malinowska Tel. kontaktowy:77 454 05 68; info@pp33.opole.pl

Kliknij w link poniżej, by pobrać plik PDF ze zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu

 zgoda na publikację

/Rys. Emilia Dzierżanowska, 6 lat/