Hymn i inne piosenki Bezpiecznego Przedszkola

W pliku znajdziecie wybrany przez Jury na V zjeździe Bezpiecznych Przedszkoli w Lesznie (26-27.03.2014) tekst hymnu Bezpiecznych Przedszkoli oraz pozostałych utworów nadesłanych na nasz konkurs.

POBIERZ