Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej, to temat ważny choć czasem niedoceniany. Skutki zaniedbań mogą jednak być poważne.

POBIERZ