Bezpieczne Teatrzyki – scenariusze zajęć

„Bezpieczne teatrzyki” Projekt edukacyjny stworzony w oparciu o pomoc dydaktyczną „Bezpiecznego Przedszkola”
z wykorzystaniem tekstów Piotra Gabrysza oraz tekstu autorskiego nauczycielki Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
– Bożeny Drost.