Kolory Tęczy

Scenariusz zajęć „Kolory Tęczy” zawiera liczne gry i zabawy wspomagające rozwój intelektualny dzieci oraz zdolności matematyczne i...

Więcej

Scenariusz Białego Dnia

Scenariusz zajęć pomagający kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne u dzieci. Opracowanie mgr Krystyna Birska  

Więcej