Szkolenia

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy DICTUM i Bezpiecznego Przedszkola na rok 2018
Zapraszamy Dyrekcję szkół i przedszkoli do przedstawienia naszej propozycji doskonalenia podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Zapraszamy również do kontaktu i rozmowy na temat organizacji szkolenia.

PROPOZYCJE WYBRANYCH SZKOLEŃ:
1. Komunikacja rodzic- nauczyciel

Nauczyciele określą korzyści wypływające z dobrej komunikacji między nimi a rodzicami; poznają warunki dobrej komunikacji oraz bariery utrudniające; poznają „trudne” typy rodziców oraz sposoby radzenia sobie z nimi; poznają techniki aktywnego słuchania; poznają techniki przekazywania informacji zwrotnej; nabędą umiejętności radzenia sobie z trudnymi postawami i zachowaniami.

2. Układy taneczne do wykorzystania podczas uroczystości szkolnych lub przedszkolnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, zakończenie roku, festyny itp.) – warsztaty 4 godziny (nauczyciel otrzymuje gotowe układy taneczne z elementami tańca towarzyskiego).

3. Warsztaty z układów tanecznych( taniec towarzyski , ludowy lub zumbastycne zabawy) do wykorzystania podczas zajęć ruchowych /wychowania fizycznego.

4. Nauczyciel reżyserem teatru dziecięcego– gotowe scenariusze na przedstawienia

5. Higiena emocjonalna– jak o nią dbać u dzieci w wieku przedszkolnym?

Zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, jednym z zadań przedszkola jest przygotowanie dziecka do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane między innymi
z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych. Jeden z czterech obszarów, które zawiera podstawa poświęcony jest w całości emocjom. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą, uporządkują i/lub odświeżą wiedzę z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej .

6. Praca z dzieckiem trudnym – działania wychowawcze
Cele:
a) Uporządkowanie wiedzy na temat agresji:
b) Poznanie metody rozwiązywania konfliktów bez porażek.
c) Poznanie sposobów na rozładowanie napięć.
d) Poznanie zabaw przeciwdziałających agresji.

7. Współpraca z rodzicami- trening asertywności
a) zapoznanie z pojęciem „asertywność”
b) ustalenie osobistych celów udziału w treningu asertywności,
c) poznanie różnych typów zachowań- pasywny, agresywny i asertywny,
d) ustalenie mocnych i słabych stron- autodiagnoza,
e) poznanie różnorodnych technik asertywnych,
f) asertywna komunikacja- Komunikat Ja

8. Koncepcja pracy– budowanie strategii przedszkolnej lub szkolnej pod kątem potrzeb placówki oraz oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego
9. Metoda projektu i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Cele szkolenia: Zapoznanie z METODĄ PROJEKTU, poznanie struktury projektu, poznanie sposobów wykorzystania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poznanie przykładowych projektów realizowanych w przedszkolu, tworzenie projektów na potrzeby własnej placówki – warsztaty

10. Jak pomóc dziecku być uczniem klasy IV ?
11. Jak radzić sobie ze stresem zawodowym w pracy nauczyciela?

12. Drama jako jedna z technik arteterapii. Ożywianie przedmiotów i praca z lalką.
Na warsztatach pokazujemy wiele zabaw dramowych,  uczymy  jak pobudzać wyobraźnię swoją i dzieci  przy pomocy przedmiotów z najbliższego otoczenia, pokazujemy podstawowe metody sztuki lalkarskiej, które pomogą Wam przeprowadzić zajęcia przy pomocy lalki typu muppet, pacynki, a nawet pluszowego misia.

13. Wymaluj emocje- plastyczne warsztaty z arteterapii.
Na warsztatach poznacie wiele technik plastycznych, które nadają się dla dzieci od 3 roku życia. Metoda kulkowa, cukrowa, monotypia, mandale, wszelkiego rodzaju kolaże, wydzieranki, zabawa z tkaniną i formą przestrzenną to tylko niektóre z metod, dzięki którym zachęcisz dzieci do wspólnej zabawy i swobodnego wyrażenia uczuć.

14. Budowanie profesjonalnego wizerunku nauczyciela. Jak okiełznać stres związany z wystąpieniami publicznymi?

15. Ochrona danych osobowych w oświacie

16. Inwentaryzacja w oświacie

17. Kontrola zarządcza w oświacie

18. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego- diagnoza i postępowanie

19.Gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

20. Szkolenie z programu Anny Cieślik i Agaty Gabrysz „Moje emocje”

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje– zgodne z potrzebami placówki zorganizujemy szkolenie na interesujący Państwa temat.
Warunki organizacji – do uzgodnienia. Szkolimy w systemie otwartym i zamkniętym (rady pedagogiczne).

O firmie: Dictum to rodzinna firma szkoleniowa. Na rynku istniejemy od 2010 roku. Jesteśmy również koordynatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego Bezpieczne Przedszkole. Zawsze staramy się przygotować jak najlepsze szkolenie za dostosowaną do możliwości placówki cenę.

Kontakt: Agata Gabrysz tel. 693178166, e-mail : gabrysz.agata@gmail.com ;
Piotr Gabrysz tel. 601 502 002, e-mail: piotr.gabrysz@diktum.pl
Dictum Agata Gabrysz ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle
Nasze strony: www.diktum.pl; www.bezpieczneprzedszkole.com; www.bezpiecznaszkola.info